Eikerlogopeden
Behandling av språkutfordringer, talevansker & spiseproblematikk
   Hjem

Eikerlogopeden består av privatpraktiserende logoped Anne Marie Bjøre. 

Jeg arbeider hovedsakelig med klienter i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune som har utfordringer knyttet til språk, tale og/eller spising. 

Jeg har mønsteravtale med HELFO (NAV). Det vil si at jeg kan utføre behandling der klienten har vedtak om rett til behandling hos logoped etter folketrygdloven kap. 5. Du kan lese mer om kriteriene for å få logopedbehandlingen dekket av folketrygden her

Når det gjelder barn der man utifra en medfødt eller ervervet diagnose er i risiko for vansker med språk eller tale (f.eks. Down syndrom, Cerebral Parese) anbefaler jeg å starte logopedoppfølging allerede fra barna er rundt 3-4 måneder gamle. 


Ring, send sms eller e-post til:
Tlf: 920 31 720

annemarie@eikerlogopeden.no