Eikerlogopeden
Behandling av språkutfordringer, talevansker & spiseproblematikk
   Hjem      Takster

Takster

De fleste av mine klienter får behandlingen dekket av folketrygden/HELFO. 
Dersom man ikke får behandlingen dekket av folketrygden, så er takstene følgende:

Takst 1: undersøkelse kr. 1427,-

Takst 2: behandling - 45 min kr 714,-

Takst 3: behandling - 60 min kr. 946,-

Takst 4: behandling i grupper på inntil 5 personer  90 min kr. 1427,-


Takstene følger Norsk Logopedlags faste takster. Les mer om takstene her